หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2022, 09:53:42 am 
เริ่มโดย Astear - กระทู้ล่าสุด โดย
ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างก่อสร้างระบบโครงสร้างระบายน้ำ ( ราว ข.50 ) 2 ข้างทาง จึงยังไม่ได้ดำเนินการปูผิวลาดยาง AC

 2 
 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2022, 03:27:46 pm 
เริ่มโดย totoyi - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในพื้นที่แล้ว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หากได้รายละเอียดข้อเท็จจริง จะแจ้งตอบกลับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 3 
 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2022, 02:55:00 pm 
เริ่มโดย totoyi - กระทู้ล่าสุด โดย totoyi
ถนนที่เพิ่งสร้างเเตก เพราะมีรถบบรรทุกดินเเละไม้ผ่านเป็นจำนวนมากในละวัน อนาคตอาจจะเกิดเป็นบ่อเป็นหลุมได้ อาจะสร้างความอันตรายให้กับชาวบ้านที่เดินทางไปมา

 4 
 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2022, 11:29:32 am 
เริ่มโดย PattBKK - กระทู้ล่าสุด โดย
เรียน คุณพัชรีวรรณ
       แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ  ขอเรียนว่าได้ตรวจสอบถนนสายดังกล่าวแล้ว  ปรากฏว่าเป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

 5 
 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2022, 10:38:00 am 
เริ่มโดย Astear - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในพื้นที่แล้ว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หากได้รายละเอียดข้อเท็จจริง จะแจ้งตอบกลับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 6 
 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2022, 10:37:38 am 
เริ่มโดย Tontol - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในพื้นที่แล้ว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หากได้รายละเอียดข้อเท็จจริง จะแจ้งตอบกลับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 7 
 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2022, 10:37:13 am 
เริ่มโดย PattBKK - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในพื้นที่แล้ว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หากได้รายละเอียดข้อเท็จจริง จะแจ้งตอบกลับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 8 
 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2022, 10:36:52 am 
เริ่มโดย PUPHA - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในพื้นที่แล้ว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หากได้รายละเอียดข้อเท็จจริง จะแจ้งตอบกลับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 9 
 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2022, 10:36:31 am 
เริ่มโดย THATREE REAMPA - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในพื้นที่แล้ว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หากได้รายละเอียดข้อเท็จจริง จะแจ้งตอบกลับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 10 
 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2022, 10:36:05 am 
เริ่มโดย Pongthanan101 - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในพื้นที่แล้ว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หากได้รายละเอียดข้อเท็จจริง จะแจ้งตอบกลับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หน้า: [1] 2 3 ... 10


  • © 2009 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 02-551-5000