สมัครสมาชิก - ข้อมูลสำคัญของสมาชิก
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน :
จำเป็นต้องใส่เพื่อจะได้กรอกข้อมูลเพิ่ม
เลือกชื่อผู้ใช้ (กรุณาใช้ภาษาอังกฤษ):
ใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ กรุณาใช้เฉพาะภาษาอังกฤษ
อีเมล์:
ส่วนนี้จะต้องเป็นอีเมล์ที่ถูกต้อง
Verification:
โปรดใส่ตัวหนังสือตามภาพที่เห็น
ฟังเสียจากภาพ / ต้องการภาพอื่น

โปรดใส่ตัวหนังสือตามภาพที่เห็น:

Authenticate using:
กรุณาเลือกรหัสผ่าน:
ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง:
 (?)
OpenID Authentication URL: OpenID

เพศ
ชื่อจริง:
ใส่ชื่อจริงของผุ้สมัคร
นามสกุลจริง:
ใส่นามสกุลของท่าน
ที่อยู่:
ที่อยู่จริงของท่าน
โทรศัพท์พื้นฐาน:
โทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
โทรศัพท์มือถือ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่อื่นๆ
เบอร์โทรสาร:
เบอร์โทรสาร (fax number)
ผู้ขอสมัครสมาชิก ศูนย์ระฆัง กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน

1. การสมัครสมาชิก การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ ศูนย์ระฆัง ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ ศูนย์ระฆัง หากทีมงาน ศูนย์ระฆัง ตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
4. สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
5. ผู้สมัครต้องยินยอมให้ ศูนย์ระฆัง ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลการสมัคร หากตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ชัดเจน ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
6. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง ศูนย์ระฆัง ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในชุมชน ศูนย์ระฆัง หากท่านละเมิด ทีมงาน ศูนย์ระฆัง มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
7. ทีมงาน ศูนย์ระฆัง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
8. ทีมงาน ศูนย์ระฆัง  ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า  • © 2009 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 02-551-5000